Deposit Masa Nyata
1.********671MYR 55.00
2021-12-03 11:35 PM
2.********671MYR 70.00
2021-12-03 07:30 PM
3.********030MYR 100.00
2021-12-03 05:29 PM
4.********030MYR 100.00
2021-12-03 04:54 PM
5.*********127MYR 30.00
2021-12-03 01:44 PM
Tertinggi Deposit Masa Nyata
Top5Deposit********030MYR 100.00
2021-12-03 04:54 PM
2.********030MYR 100.00
2021-12-03 05:29 PM
3.********671MYR 70.00
2021-12-03 07:30 PM
4.********671MYR 55.00
2021-12-03 11:35 PM
Pengeluaran Masa Nyata
1.********030MYR 500.42
2021-12-03 08:36 PM
2.*********127MYR 107.00
2021-12-03 03:53 PM
3.*********416MYR 104.00
2021-12-03 12:55 PM
4.*********416MYR 390.00
2021-12-02 01:28 PM
5.*********943MYR 148.00
2021-12-02 11:02 AM
Tertinggi Pengeluaran Masa Nyata
Top5Withdrawal********030MYR 500.42
2021-12-03 08:36 PM
5 Pemenang Bertuah Teratas
Top5WheelWinners********030MYR 0.50
2021-12-03 06:25 PM
2.********671MYR 0.50
2021-12-03 07:39 PM
Masa Perkhidmatan Purata
Pemain1662 pemain
Dalam Talian Sekarang
55%
Deposit7 minit
Masa Purata
17%
Pengeluaran12 minit
Masa Purata
30%